ΠΡΕΚΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υλικό: σχιστόλιθος Καβάλας.

Επιφάνεια: φυσική.

Διαστάσεις:
1) 70 - 100 cm
2) 101 - 150 cm
3) 151 - 200 cm
4) +200 cm

Χρήσεις: κράσπεδα, οριοθετήσεις σε δρόμους, παραστατάδες, πεζοδρόμια, παρτέρια, αναβαθμίδες.Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για πρέκια σε παράθυρα, πόρτες, τζάκια.

Τα πρέκια Καβάλας παράγονται από σχιστόλιθο Καβάλας κατόπιν ειδικής επεξεργασίας.
Είναι ένα μοναδικό όμορφο υλικό, με σφυρήλατες πλευρές με πάρα πολλές και διαφορετικές χρήσεις.