ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Η "TOUTSIS STORE" διαθέτει εξειδικευμένο συνεργείο με γνώση και πείρα στην
τοποθέτηση φυσικών πετρωμάτων σε τοίχο και δάπεδο, σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο.
Η επιλογή της πέτρας και η τοποθέτησή της παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο τελικό
αποτέλεσμα.
Ο καλός τεχνίτης αναδεικνύει την πέτρα, αλλά και η προσεγμένη και όμορφη πέτρα
αναδεικνύει τον τεχνίτη.
Το προσωπικό της εταιρείας θα σας βοηθήσει στην επιλογή της κατάλληλης πέτρας
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.