ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εταιρεία "TOUTSIS STORE" έχοντας αναλάβει πλήθος δημόσιων και ιδιωτικών έργων,
εξειδικεύεται στις χωματουργικές εργασίες, και παρέχει τις υπηρεσίες της στις πιο ανταγωνιστικές
τιμές της αγοράς.
Το προσωπικό της εταιρείας διαθέτει την πείρα και την τεχνογνωσία για οτιδήποτε αφορά στις χωματουργικές
εργασίες παντός τύπου, με επαγγελματισμό και συνέπεια στην ολοκλήρωση των εργασιών.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε τις εξής εργασίες:

- Καθαριότητα οικοπέδων
- Κατεδαφίσεις κτιρίων
- Εκσκαφές
- Εκβραχισμοί
- Συλλογή/ απομάκρυνση μπαζών
- Άνοιγμα βόθρων
- Επιχωματώσεις

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, επικοινωνήστε καθημερινά μαζί μας.