ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ THERMOSYSTEM RF

Ισχυρά πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων και τσιμεντοκονιών που κινδυνεύουν από ρηγματώσεις.

Λευκό πλέγμα βάρους 145 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 5,0 mm x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.
Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 5,0 x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.
Λευκό πλέγμα βάρους 160 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 5,0 x 5,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις.
Λευκό πλέγμα βάρους 149 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,5 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και πατητές τσιμεντοκονίες.
Λευκό πλέγμα βάρους 161 g/m²
Άνοιγμα καρέ: 3,5 x 4,0 mm. Ιδανικό για θερμοπροσόψεις και πατητές τσιμεντοκονίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Ρολά των 1m x 50m (50 m²).