ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Τα βύσματα στερέωσης είναι αναγκαία σε κάθε εφαρμογή της θερμοπρόσοψης. Όταν η εφαρμογή γίνεται σε είδη σοβαντισμένες επιφάνειας τότε πρέπει να τοποθετούνται περίπου 6-8/μ2. Τα σημεία είναι περιμετρικά των πλακών και στο κέντρο.
Τα βύσματα τοποθετούνται πάντα στα σημεία που έχει τοποθετηθεί κόλλα αλλιώς δεν έχουν αποτέλεσμα. Τα βύσματα δεν σφηνώνουν την πλάκα στον τοίχο αλλά τη συγκρατούν σε περίπτωση κίνησης.