ΒΡΥΣΗ ΒΡΑΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

Υλικό: πέτρα Μάνδρας.
Χρώμα: καφέ -μπεζ.

Η Βρύση Βράχος Μάνδρας αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόταση λόγω του σχήματος της που παραπέμπει σε βράχο.