ΣΚΕΠΟΠΛΑΚΑ MULTI 30X30CM

Υλικό: σχιστολιθικό πέτρωμα.
Επιφάνεια: φυσική.
Χρώμα: σύνθεση χρωμάτων όπως καφέ, κεραμιδί, μαύρο.
Διαστάσεις: 30x30cm με πάχος περίπου 0,8-1cm.

Κάποια μικρή απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω ιδιαιτερότητας του υλικού.
Οι σκεπόπλακες Multi 30x30cm παράγονται από φυσικό σχιστόλιθο, έχουν φυσική επιφάνεια και οι τέσσερις περιμετρικές πλευρές είναι πελεκητές.

Χρήσεις: Σκεπές σε παραδοσιακά και μοντέρνα κτήρια, στέγες σε υπόστεγα κλπ.