ΣΚΕΠΟΠΛΑΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υλικό: σχιστόλιθος Καβάλας.
Επιφάνεια: φυσική.
Χρώμα: κυρίως γκρι και αποχρώσεις αυτού.
Διαστάσεις: ακανόνιστο πολυγωνικό με πάχος περίπου 1,5-2,5cm.
Διατίθεται σε δύο διαλογές:
Α) Σκεπόπλακα Μεγάλη Καβάλας, με 2-4 τεμάχια/m²
Β) Σκεπόπλακα Μεσαία Καβάλας, με 5-6 τεμάχια/m²

Κάποια απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω ιδιαιτερότητας του υλικού.
Οι Σκεπόπλακες Καβάλας είναι ένα σκληρό φυσικό πέτρωμα με μεγάλη αντοχή στον παγετό, μικρό βαθμό αποσάθρωσης, εύκολα επεξεργάσιμες.
Χρήσεις: Σκεπές σε παραδοσιακά και μοντέρνα κτήρια, στέγες σε υπόστεγα κλπ.