ΠΑΤΗΜΑΤΑ NATURAL ΚΑΒΑΛΑΣ JUMBO

Υλικό: σχιστόλιθο Καβάλας.
Επιφάνεια: φυσική.
Χρώμα: γκρι και αποχρώσεις αυτού.
Σχήμα: ακανόνιστο πολυγωνικό με πάχος 3-5cm περίπου.
Κάποια μικρή απόκλιση στις διαστάσεις είναι πιθανή λόγω ιδιαιτερότητας του υλικού.

Τα Πατήματα Natural Καβάλας Jumbo παράγονται από τις ακανόνιστες πλάκες Καβάλας κατόπιν επεξεργασίας.
Είναι ένα υλικό κατάλληλο για διακόσμηση κήπου. Ενδείκνυνται για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών λόγω μεγέθους. Είναι πολύ σκληρό με μεγάλη αντοχή στον παγετό, στην υγρασία, και γενικά στον χρόνο. Χρησιμοποιείται για πατήματα σε γκαζόν, διακόσμηση κήπου με πέτρα, λιθόστρωτα κλπ. Οι διαστάσεις των πατημάτων είναι 45x35cm και 70x70cm περίπου.