ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μεταλλικός οδηγός στήριξης για την τοποθέτηση της πρώτης σειράς των θερμομονωτικών πλακών στη βάση της κατασκευής.