ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΟΝΥΧΑΣ ΔΑΚΡΥ

Υλικό: όνυχας
Επιφάνεια: γυαλισμένη
Διαστάσεις: Μήκος: 55cm Πλάτος: 34cm Ύψος: 12,5cm