ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΡΟΛΙΘΟΣ

Υλικό: πωρόλιθος-τραβερτίνο.
Επιφάνεια: φυσική.
Χρώμα: καφέ-μπεζ και αποχρώσεις αυτών.
Το σχήμα του είναι ακανόνιστο πολυγωνικό με πάχος 3-5cm .

Τα κομμάτια που προορίζονται για ίσιες επιφάνειες είναι 20-30cm και τα κομμάτια που προορίζονται για τις γωνίες ύψος από 20-30 cm και πλευρές γωνίας από 10-30cm περίπου. Το Rock Face (καπάκι) τραβερτίνο πωρόλιθος τοποθετείται εύκολα είτε με αρμό είτε χωρίς αρμό (ξερολίθια) με την χρήση λάσπης τσιμέντου ή διαφόρων άλλων συγκολλητικών ουσιών. Χρησιμοποιείται για επενδύσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πέτρινα κτήρια, πέτρινα σπίτια, πέτρινα τοιχία, περιφράξεις, τζάκια, όψεις και γωνίες κτηρίων, κολώνες κλπ.