ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ (EPS)

Πιστοποιημένες πλάκες για χρήση ειδικά σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) με σήμανση CE.
Διατίθεται σε διάφορα πάχη 3,5,7,10cm.