ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΟΝΑΡ

Υλικό: φυσικός σχιστόλιθος.
Επιφάνεια: φυσική.
Διαστάσεις: πολυγωνικά ακανόνιστα κομμάτια με μέσο πάχος 1-3cm.

Οι ακανόνιστες φυσικές πλάκες Όναρ είναι ένα σκληρό σχιστολιθικό πέτρωμα με καφέ απαλούς χρωματισμούς και με ιδιαίτερες γραμμώσεις.