ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ

Περσίδα εξαερισμού τζακιού στρογγυλή με σίτα.

Διατείθεται σε διαστάσεις Φ100 \ Φ120