11-82 ΣΧΑΡΑ ΤΖΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΤΑΨΙ

Σε διαστάσεις 50 cm, 60 cm, 70 cm