11-32 ΚΑΛΥΨΗ ΤΖΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΜΕ 5ΑΡΑ ΛΑΜΑ Β.Τ. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ